Årsmöte hålls 2022-03-30.

Röstberättigad medlem som vill lämna motion till årsmötet skall göra detta skriftligen i klubbens brevlåda eller genom E-post till sekreterarens adress stellan.jermer@gmail.com senast 2022-03-07.

Viggbyholms tennisklubb

Styrelsen