VIGGBYHOLMS TENNISKLUBB KALLELSE ÅRSMÖTE 2024

Sammanträdesdatum
2024-03-19
VTK årsmöte 2024
Tid: Tisdagen den 19 mars 2024 kl. 19.00
Plats: Restaurang Ernesto (mitt emot tennishallen)
Kallade: Samtliga medlemmar i Viggbyholms Tennisklubb

Röstberättigad medlem som vill lämna motion till
årsmötet skall göra detta skriftligen i klubbens
brevlåda eller genom E-post till sekreterarens adress
stellan.jermer@gmail.com senast 2024-02-23.

Viggbyholms tennisklubb
Styrelsen