VTK kontrakt- och strötidsbokare

Hej!

Det är många som gärna vill spela tennis i vår hall och det är hårt tryck på tiderna.

Det har vid upprepade tillfällen kommit till styrelsens kännedom att kontraktsinnehavare som INTE kan utnyttja sin speltid av någon anledning inte heller avbokar tiden och frisläpper den för strötidsbokning för andra medlemmar.

Vi vill därför uppmana alla med kontraktstider att verkligen anstränga sig för att frilägga de tider som inte kan utnyttjas. 75 % av kostnaden återförs dessutom till kontraktsinnehavaren under förutsättning att tiden blir uthyrd som strötid.

Avbokning görs väldigt enkelt:

  • Gå till hemsidan www.viggbyholmstk.se och klicka på BOKA BANA
  • Klicka på din tid som du vill avboka
  • Grön ruta ”Avbokning av kontraktstid” kommer upp
  • Fyll i ditt lösenord (de 4 siffror du själv valt en gång)
  • Klicka på ”Logga in”
  • Ny ruta kommer upp där du bekräftar din avbokning

KLART!

Hela proceduren tar ca 1 minut.

Lika enkelt är det också att avboka en bokad strötid som inte kommer att utnyttjas. Bokad strötid kan avbokas senast 6 timmar innan och då får man tillbaka hela beloppet.

Fler får spela och alla vinner på detta 🙂

Tack!

STYRELSEN I VIGGBYHOLMS TENNISKLUBB

PS. Om du utnyttjar din kontraktstid dåligt och kanske bara spelar en gång i månaden eller så, bör du nog fundera på att avsäga dig tiden. Vi har en lång kölista på de som är intresserade av kontrakt på vardagskvällar och helger. Om du redan betalat för VT23, får du så klart pengar tillbaka för återstående tider om vi hittar en annan medlem som vill ha din tid.