Årsmöte 2021-11-23

Röstberättigad medlem som vill lämna motion till årsmötet skall göra detta skriftligen i klubbens brevlåda eller genom E-post till sekreterarens adress stellan.jermer@gmail.com senast 2021-10-26.

Viggbyholms tennisklubb

Styrelsen