Kontraktstiderna för hösten startar igång igen den 14 augusti.

Vi utlyser även om att priserna kommer att höjas fr.o.m. januari år 2024.

Kontrakten:

Måndag-torsdag kl 05-16 100 kr/t, kl 16-22 120 kr/t, kl 22-23 100 kr/t
Fredag kl 05-16 100 kr/t, kl 16-18 120 kr/t, kl 18-23 100 kr/t
Lördag kl 05-08 100 kr/t, kl 08-18 120 kr/t, kl 18-23 100 kr/t
Söndag kl 05-08 100 kr/t, kl 08-22 120 kr/t, kl 22-23 100 kr/t

Strötiderna:

Måndag-torsdag kl 05-16 100 kr/t, kl 16-22 120 kr/t, 22-23 100 kr/t
Fredag kl 05-16 100 kr/t, kl 16-18 120 kr/t, kl 18-23 100 kr/t
Lördag kl 05-08 100 kr/t, kl 08-18 120 kr/t, kl 18-23 100 kr/t
Söndag kl 05-08 100 kr/t, kl 08-22 120 kr/t kl 22-23 100 kr/t