Kontraktstiderna för vårterminen 2020 börjar måndagen den 13 januari och avslutas söndagen den 13 juni, dvs de pågår under 22 veckor.

Kontraktstiderna för vårterminen 2020 börjar måndagen den 13 januari och avslutas söndagen den 13 juni, dvs de pågår under 22 veckor.

Ev uppsägning av kontrakt inför höstterminen 2020 skall göras senast  den 1 juni.

Avgifterna för abonnemangen är oförändrade under VT20 enligt följande: