Regeringen och Folkhälsomyndigheten har lämnat besked att Covid restriktionerna upphör.

Det innebär att det fr.o.m. den 9 februari inte längre kommer att finnas några begränsningar för att anordna eller delta i tävlingar. Restriktionerna för offentliga tillställningar inkl. idrottsevenemang kommer också att upphöra liksom kravet på kvadratmeterbegränsningar för idrottsanläggningar.

Fortfarande rekommenderar Svenska Tennisförbundet stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symptom som kan vara covid-19.