Tennis förlänger livet enligt forskare.

Att idrott är viktigt har väl knappast undgått någon. Motion är något som alla bör utöva. Men att just tennis är den överlägset bästa motionsformen för ett längre liv visste ni kanske inte ?

En stor dansk forskningsrapport visar att så är fallet. En rad olika danska forskare har samkört sina undersökningar under senaste 25 åren för att få fram vilken motionsform som är bäst i fall man vill leva längre. Den så kallade österbro-undersökningen har följt 8577 danskar och deras motionsvanor  och kommit fram till häpnadsväckande resultat.

De som regelbundet spelar tennis lever nästan tio år längre i snitt än den som är passiv ”soffpotatis” och inte motionerar alls. En brittisk studie som presenterades 2017 där 80000 tusen britter kartlades på liknande sätt,ger stöd åt den danska forskningen. Racketsporter är bevisligen bästa motionsformen för ett långt liv.

Det som har kartlagts är att hjärt- och kärlsjukdomar är väldigt sällsynta hos tennisspelare. Undersökningen har studerat utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar i förhållande till kända och nytillkomna riskfaktorer som bristande motion, övervikt och högt blodtryck. Tennisspelare har även visat förvånansvärt god balans och koordination  i höga åldersgrupper. Danska forskarna skriver att resultatet är väldigt överraskande och då ska man beakta att det är ord som väldigt sällan finns i akademiska alster. Anmärkningsvärt från rapporten är att regelbundna gymbesökare lever bara ett och ett halvt år längre än de som inte motionerar alls.

Racketsporter är fysiskt ansträngande. Det ger en perfekt balans mellan intervall och distansträning. Hjärtat får exakt rätt dos av träning vid tennisspel. Även sociala aspekter vägs in i rapporten. Tennisspelare umgås mer i sociala sammanhang, samt visat sig vara måttliga med alkoholkonsumtion. Även anmärkningsvärt att golf inte kommer med på listan till ett längre liv.  Rapporten listade följande  motionsformer och extra levnadsår.

  1. Tennis 9,7 år
  2. Badminton 6,2 år
  3. Fotboll 4,7 år
  4. Cykling 3,7 år
  5. Simning 3,4 år,
  6. Löpning 3,2 år
  7. Gymnastik 3,1 år
  8. Gym 1,5 år
  9. Golf 0,0 år .

Så fortsätt spela tennis, det förlänger livet!