Beslut har tagits vid Årsmötet den 23/11 om att avsluta tidigare restriktioner i Viggbyholm TK:s tennishall f.o.m. 2021.12.01.

Det är tillåtet att spela ut hela timmen.

Dock bör man fortsätta att försöka hålla avstånd när man kan, speciellt vid ingången till hallen.

När ny timme/speltid börjar, gå in på banan, där finns mer plats att mötas, istället för i entre’n till hallen.

Vi bevakar Covid19 utvecklingen och nya regler kan komma om smittspridningen i samhället ökar igen.

Tennishälsningar

/Styrelsen för Viggbyholms Tennisklubb